Alumnes

Alumnes P3


Tutor/a
Rosa Broch

Alumnes P4


Tutor/a
Natalia López

Alumnes P5


Tutor/a
Chelo Martínez

Alumnes 1r


Tutor/a
Cristina Domènech

Alumnes 2n


Tutor/a
Marta Martí

Alumnes 3r


Tutor/a
Jordi Jericó

Alumnes 4t


Tutor/a
Bàrbara Alonso

Alumnes 5è


Tutor/a
Adrià Martínez

Alumnes 6è


Tutor/a
Isabel Estríngana