Claustre

Directora

Mª Àngels Fernández

Sotsdirector

Oriol Borrell

Cap d’estudis

Jaume Martín

Coordinadors d'etapa

Educació Infantil: Mª Àngels Fernández

Educació Primària: Jaume Martín


Tutors


Educació Infantil

P3- Bea Barreal

P4- Eva Lorenzo

P5- Bàrbara Alonso 


Educació Primària

1r- Clàudia Esteve

2n- Cristina Domènech

3r- Jordi Jericó

4t- Marta Martí

5è- Adrià Martínez

6è- Chelo Martínez

Mestres especialistes i

Activitats complementàries

Música: Chelo Martínez, Marta Martí, Bàrbara Alonso.

Plàstica: Oriol Borrell.

Educació Física: Jordi Jericó, Adrià Martínez, Clàudia Esteve

Llengua Anglesa: Jaume Martín i Ariana Otero. 

Reforç: Gemma Salgado

Desdoblaments: Tots els mestres de l'Escola. 

Activitats complementàries: Jaume Martín, Oriol Borrell, Ariana Otero, Cristina Domènech, Adrià Martínez.

Administració: Mercè Navarrete.

Secretaria: Maite Aranda.

Personal de serveis: Ester Ros, Isabel Murciano.

Psicòleg: Daniel Villalba.